NEWS UPDATE :  

Berita

Pengumuman Kelulusan TA.2020/2021

 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 DAHA UTARA

Alamat : JL. K.H. Abdullah Baruh Kembang Negara 71253 Telp. (0517) 51327-51771

          Email : smandahautara@yahoo.co.id   Website : sman1dahautara.sch.id

 


KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 DAHA UTARA

Nomor : 421.74/182 – SMAN 1 DU / V / 2021

 

T e n t a n g

PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK KELAS XII  SMA NEGERI 1 DAHA UTARA  TAHUN PELAJARAN 2020/2021

 

KEPALA SMA NEGERI 1 DAHA UTARA

Menimbang

:

Bahwa dalam rangka Penetapan Kelulusan Peserta Didik Kelas XII/MIPA dan XII/IPS  SMA Negeri 1 Daha Utara Tahun Pelajaran 2020/2021, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah

Mengingat

:

a.

b.

 

c.

d.

 

e.

 

 

f.

 

 

g.

 

 

h.

 

 

i

 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian

Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaa Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disesase (Covid-19).

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan  serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disesase (Covid-19).

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020, tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk dan Tata Cara Pengisian Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021.

Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 421.3/ 1197.a-Set/Disdikbud/2020 tentang Pengumuman Kelulusan SMA/SMK Diksus Tahun Pelajaran 2020/2021.

Revisi Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Daha Utara tentang Kriteria Kelulusan No. 425.5 / 126 - SMAN 1 DU/III / 2021

Memperhatikan

:

 

Hasil Rapat Dewan Pendidik tanggal 26 April 2021

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

 

 

Pertama

:

Peserta Didik Kelas XII/MIPA dan XII/IPS SMA Negeri 1 Daha Utara Tahun 2020/2021 yang dinyatakan  LULUS/TIDAK LULUS terhitung sejak tanggal 03 Mei 2021 adalah sebagaimana tersirat dalam lampiran-1 Surat Keputusan ini.

Kedua

:

Pengumuman Kelulusan Peserta Didik Kelas XII/MIPA dan XII/IPS SMA Negeri 1 Daha Utara Tahun Pelajaran 2020/2021 dilaksanakan secara online pada tanggal 03 Mei 2021.

Ketiga

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki  seperlunya.

                                                                                                                   Ditetapkan di   : Daha Utara

                                                                                                                   Pada Tanggal   : 3 Mei 2021

 

 

 

 


 

Lampiran-1 :  SK  Kepala Sekolah 

Nomor           : 421.74/ 182 – SMAN 1 DU/V/2021

Tanggal      :  03 Mei  2021

 

DAFTAR PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN LULUS/TIDAK LULUS   SMA NEGERI 1 DAHA UTARA

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

 

No

Nama

Kelas

NIS

NISN

Dinyatakan

1

AHMAD

XII MIA 1

4778

0012649790

LULUS

2

AHMAD RASUL

XII MIA 1

4785

0028668143

LULUS

3

ANANG ZAKARIA

XII MIA 1

4792

0029037218

LULUS

4

ANDREE SALIM

XII MIA 1

4793

0036264067

LULUS

5

FITRIANI DEWI

XII MIA 1

4819

0037420145

LULUS

6

HIKMAH

XII MIA 1

4833

0024300951

LULUS

7

HUSIN

XII MIA 1

4836

0019371410

LULUS

8

INTAN DWI ANGGRAENI

XII MIA 1

4841

0034828197

LULUS

9

JAILANI

XII MIA 1

4843

0033529410

LULUS

10

JULIA

XII MIA 1

4850

0031469493

LULUS

11

LUTFINA AULIA RAHMAN

XII MIA 1

4861

0034723549

LULUS

12

MILA FAYZA

XII MIA 1

4876

0032924116

LULUS

13

MISKA

XII MIA 1

4878

0028528233

LULUS

14

MUHAMMAD

XII MIA 1

4879

0039445562

LULUS

15

MUHAMMAD DONNY SEPTIAN

XII MIA 1

4890

0033966183

LULUS

16

MUHAMMAD FIKRI

XII MIA 1

4863

0031601497

LULUS

17

MUHAMMAD RAFLI

XII MIA 1

4902

0018965421

LULUS

18

MUHAMMAD SAFI'I

XII MIA 1

4912

0018369915

LULUS

19

MUHAMMAD ZAM ZAMI

XII MIA 1

4916

0023344740

LULUS

20

MUNAWARAH

XII MIA 1

4918

0033049598

LULUS

21

NADHIRAH

XII MIA 1

4921

0027026593

LULUS

22

NADIYATUS SYIFA

XII MIA 1

5006

0038492814

LULUS

23

NIDAUL JANNAH

XII MIA 1

4925

0022274526

LULUS

24

NISRINA YUNIZAR ADITIA

XII MIA 1

4926

0032400752

LULUS

25

NORHALISA KURNIA PUTRI

XII MIA 1

4939

0036544280

LULUS

26

NURUL AULIA

XII MIA 1

4947

0028602249

LULUS

27

ROHELLI REGINA

XII MIA 1

4967

0032166817

LULUS

28

ROIHAN SAJID

XII MIA 1

4968

0033624404

LULUS

29

SAFNAH

XII MIA 1

4971

0035767113

LULUS

30

SYARIPAH

XII MIA 1

4989

0021649955

LULUS

31

YATI

XII MIA 1

4996

0026383451

LULUS

32

ZAITUN

XII MIA 1

5000

0024424945

LULUS

33

CHYNTIA BELLA

XII MIA 2

4805

0133720303

LULUS

34

DELIMA

XII MIA 2

4807

0027389228

LULUS

35

FATIMAH

XII MIA 2

4814

0039223787

LULUS

36

FIRMANSYAH

XII MIA 2

4816

0017825995

LULUS

37

ILSA

XII MIA 2

4838

0029858749

LULUS

38

INDRYANI

XII MIA 2

4840

0035063221

LULUS

39

ISMI JUMIATI

XII MIA 2

4842

0025098758

LULUS

40

KHAIRIL KIFLI

XII MIA 2

4854

0023680788

LULUS

41

KHALIZA SYAWALIA

XII MIA 2

4856

0031323294

LULUS

42

MUHAMMAD ALI AKBAR AL BANJARI

XII MIA 2

4883

0032843443

LULUS

43

MUHAMMAD ANDRI

XII MIA 2

4885

0029087457

LULUS

44

MUHAMMAD ARSYAD

XII MIA 2

4888

0039870074

LULUS

45

MUHAMMAD REZQI HIDAYAT

XII MIA 2

4906

0021841383

LULUS

46

MUHAMMAD RYAN

XII MIA 2

4911

0036141201

LULUS

47

MUHIP ENGELY PUTRI

XII MIA 2

4917

0027163999

LULUS

48

NOR AINA

XII MIA 2

4930

0021548348

LULUS

49

NOR AZMA SYIFA

XII MIA 2

4935

0032284268

LULUS

50

NOR SHEVA

XII MIA 2

4941

0032185614

LULUS

51

NORHALISA

XII MIA 2

4938

0024067006

LULUS

52

NURLINA

XII MIA 2

4945

0021789335

LULUS

53

NURUL HIKMAH

XII MIA 2

4948

0029934186

LULUS

54

RABIATUL ADAWIAH

XII MIA 2

4949

0028903128

LULUS

55

RAHMADI

XII MIA 2

4956

0034481737

LULUS

56

RAUDATUL JANNAH

XII MIA 2

4962

0039225676

LULUS

57

REFQA

XII MIA 2

4963

0039349068

LULUS

58

RIDWAN

XII MIA 2

4964

0021961943

LULUS

59

RUDIANSYAH SIAGIAN

XII MIA 2

4970

0024927778

LULUS

60

SHANDY HADITYA PRAYOGA

XII MIA 2

4977

0029953584

LULUS

61

ZAIDAH SAFITRI

XII MIA 2

4999

0028509569

LULUS

62

AFIFAH

XII MIA 3

4777

0034883483

LULUS

63

AHMAD FAZAR

XII MIA 3

4780

0023189334

LULUS

64

AHMAD FITRI

XII MIA 3

4781

0036980962

LULUS

65

AMELIA PUTRI

XII MIA 3

4790

0039271181

LULUS

66

ASNI

XII MIA 3

4799

0021360010

LULUS

67

ASY SYIFA

XII MIA 3

4801

0036220736

LULUS

68

BERNIATI

XII MIA 3

4804

0034863887

LULUS

69

DIKI WAHYUDI

XII MIA 3

4808

0021961675

LULUS

70

FAROKHIJATUL NOOR AZIZAH

XII MIA 3

4812

0023685366

LULUS

71

FATHUR RAHMAN

XII MIA 3

4813

0039785413

LULUS

72

GAZALI RAHMAN

XII MIA 3

4821

0027289798

LULUS

73

HALIMATUS SA'DIAH

XII MIA 3

4825

0039827437

LULUS

74

HANNA

XII MIA 3

4827

0024765377

LULUS

75

HIKMAH

XII MIA 3

4834

0046454090

LULUS

76

ILHAM

XII MIA 3

4837

0029984676

LULUS

77

LINDA

XII MIA 3

4859

0031501069

LULUS

78

MAHMUDAH

XII MIA 3

4865

0025758167

LULUS

79

MUHAMMAD

XII MIA 3

4880

0044544722

LULUS

80

MUHAMMAD HAFIZD RIDHA

XII MIA 3

4892

0027483440

LULUS

81

MUHAMMAD RIDHA MAULIDI

XII MIA 3

4907

0029872466

LULUS

82

MUHAMMAD SIDDIK

XII MIA 3

4913

0012632528

LULUS

83

NADIYAH WAFA

XII MIA 3

4922

0033307589

LULUS

84

NIZAR RASYIDI

XII MIA 3

4927

0038888478

LULUS

85

NOR AULIA FITRIANI

XII MIA 3

4933

0023208823

LULUS

86

NORSHIFA

XII MIA 3

4942

0027706373

LULUS

87

RABIATUL ADAWIYAH

XII MIA 3

4950

0033066880

LULUS

88

RAHMAWATI

XII MIA 3

4959

0017820695

LULUS

89

SANIAH

XII MIA 3

4972

0031003157

LULUS

90

SANTI

XII MIA 3

4973

0026468387

LULUS

91

SASKIA ADELA MECA

XII MIA 3

4975

0039271876

LULUS

92

SITI NOR MAISYARAH

XII MIA 3

4982

0032986005

LULUS

93

SUBHAN

XII MIA 3

4986

0026902682

LULUS

94

ADELIA AHYANA

XII MIA 4

4775

0039053720

LULUS

95

ADI KARSA

XII MIA 4

4776

0018946752

LULUS

96

ANITA

XII MIA 4

4794

0032177124

LULUS

97

FITRIANI

XII MIA 4

4817

0028904644

LULUS

98

HABIBAH

XII MIA 4

4823

0028200961

LULUS

99

HALIMATUS SAKDIAH

XII MIA 4

4826

0025765318

LULUS

100

HENI

XII MIA 4

4831

0023066925

LULUS

101

HERNI

XII MIA 4

4832

0029510845

LULUS

102

JAILANI

XII MIA 4

4844

0018364683

LULUS

103

JANNAH

XII MIA 4

4847

0029075640

LULUS

104

KHADIJAH

XII MIA 4

4853

0024041538

LULUS

105

M.ILYAS

XII MIA 4

4862

0022921388

LULUS

106

MIDHAN RIFANI

XII MIA 4

4875

0026909198

LULUS

107

MUHAMMAD ANSYARI

XII MIA 4

4886

0025545129

LULUS

108

MUHAMMAD ATHILLA ABRAR

XII MIA 4

4889

0036380635

LULUS

109

MUHAMMAD IHSAN

XII MIA 4

4894

0017769105

LULUS

110

MUHAMMAD IHSAN

XII MIA 4

4893

0032864232

LULUS

111

MUHAMMAD ILYAS SYAHRUJI

XII MIA 4

4896

0029046363

LULUS

112

NAHDIA SHALIHAH

XII MIA 4

4923

0033248514

LULUS

113

NAZWA NABILAH

XII MIA 4

4924

0034640475

LULUS

114

NOOR HUSNA

XII MIA 4

4928

0029224299

LULUS

115

NOR AISYAH

XII MIA 4

4932

0038338830

LULUS

116

NORUDDIN

XII MIA 4

4943

0023861049

LULUS

117

NURSIFA

XII MIA 4

4946

0033508637

LULUS

118

RABIATUL ADAWIYAH

XII MIA 4

4951

0024829040

LULUS

119

RADIAH

XII MIA 4

4952

0039332697

LULUS

120

SITI FATIMAH

XII MIA 4

4978

0027143111

LULUS

121

SUCI

XII MIA 4

4987

0033905580

LULUS

122

TAMJID

XII MIA 4

4990

0026666706

LULUS

123

UMMI KALSUM

XII MIA 4

4993

0033889781

LULUS

124

YANTI

XII MIA 4

4995

0024067870

LULUS

125

YUNIAR

XII MIA 4

4998

0024883667

LULUS

126

ZULAIKHA

XII MIA 4

5002

0021943488

LULUS

127

AHMAD LUTHFI

XII IIS 1

4782

0029322868

LULUS

128

AKHMAD SAUKI

XII IIS 1

4789

0018127285

LULUS

129

AMALIA

XII IIS 1

5187

3028718509

LULUS

130

ASNI

XII IIS 1

4800

0039992084

LULUS

131

FITRIANI

XII IIS 1

4818

0019491436

LULUS

132

HAFIJAH AWALIAH

XII IIS 1

4824

0028125149

LULUS

133

HASMIRANI

XII IIS 1

4828

0045841000

LULUS

134

HAYATI

XII IIS 1

4829

0029617023

LULUS

135

M. NORHILMI

XII IIS 1

4864

0008023720

LULUS

136

MAHMUDAH

XII IIS 1

4866

0026600858

LULUS

137

MAYSARAH

XII IIS 1

4874

0039009568

LULUS

138

MUHAMMAD AFIEF

XII IIS 1

4881

0027003998

LULUS

139

MUHAMMAD FARRAZ

XII IIS 1

4891

0023509274

LULUS

140

MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM

XII IIS 1

5008

0013249618

LULUS

141

MUHAMMAD MISRAN

XII IIS 1

4897

0013460820

LULUS

142

MUHAMMAD RASYIDI

XII IIS 1

4905

0052299793

LULUS

143

MUHAMMAD RONI

XII IIS 1

4910

0039536344

LULUS

144

MUHAMMAD YUNUS

XII IIS 1

4914

0013947545

LULUS

145

MUHAMMAD YUSUF

XII IIS 1

4915

0026626227

LULUS

146

NOR AINA

XII IIS 1

4931

0036242143

LULUS

147

NOVIA

XII IIS 1

4944

0039004872

LULUS

148

RAHIMAH

XII IIS 1

4955

0024447880

LULUS

149

RAHMAWATI

XII IIS 1

4960

0033168477

LULUS

150

RATNA ANJALI

XII IIS 1

4961

0009363108

LULUS

151

SALSA BELLA

XII IIS 1

5004

0023205828

LULUS

152

SARIYAH

XII IIS 1

4974

0029055559

LULUS

153

SITI HAJAR

XII IIS 1

4980

0038289533

LULUS

154

SITI MAISYARAH

XII IIS 1

4981

0031700213

LULUS

155

SUPHIA RANTI

XII IIS 1

4988

0014506257

LULUS

156

AHMAD MURNI

XII IIS 2

4783

0017744440

LULUS

157

AHMAD RAMADHANI

XII IIS 2

4784

0032625145

LULUS

158

AHMAD RIZALI

XII IIS 2

4786

0007708751

LULUS

159

AKHMAD RIZAL

XII IIS 2

4787

0026141895

LULUS

160

AYU

XII IIS 2

4802

0024826192

LULUS

161

AYU AZHAR

XII IIS 2

4803

0031249295

LULUS

162

HAYATUN NUPUS

XII IIS 2

4830

0032861235

LULUS

163

HUSAINI

XII IIS 2

4835

0032006721

LULUS

164

JUMIATI

XII IIS 2

4851

0024623907

LULUS

165

MAKSUM

XII IIS 2

4867

9018245839

LULUS

166

MUHAMMAD ANSYARI

XII IIS 2

4887

0002352304

LULUS

167

MUHAMMAD NAZIR

XII IIS 2

4898

0037982819

LULUS

168

MUHAMMAD NOOR

XII IIS 2

4899

0039095217

LULUS

169

MUHAMMAD NUR ADIYAT

XII IIS 2

4900

0033049482

LULUS

170

MUHAMMAD RAHMAN

XII IIS 2

4903

0019237796

LULUS

171

MUHAMMAD RAMADHAN

XII IIS 2

4904

0031109524

LULUS

172

MUHAMMAD ZIYAD ZAIDAN

XII IIS 2

5007

0027469050

LULUS

173

MUSLIHA

XII IIS 2

4920

0032285177

LULUS

174

NOR AIDA

XII IIS 2

4929

0027346950

LULUS

175

NOR AZIZAH

XII IIS 2

4934

0023723104

LULUS

176

NORHASANAH

XII IIS 2

4940

0031288243

LULUS

177

RADIAH

XII IIS 2

4953

0025464198

LULUS

178

RAHMAN

XII IIS 2

4957

9019990758

LULUS

179

RUDI

XII IIS 2

4969

0029634655

LULUS

180

SITI NORBAITI PUTRI

XII IIS 2

4983

0039195930

LULUS

181

SITI ROHANA

XII IIS 2

4984

0038165799

LULUS

182

SITI RUKAYAH

XII IIS 2

4985

0029378487

LULUS

183

TSURAYA NAZARINA

XII IIS 2

4991

0047406387

LULUS

184

YENI PORNIATI

XII IIS 2

4997

0023866288

LULUS

185

ZAKARIA

XII IIS 2

5001

0013105370

LULUS

186

AHMAD BAIHAQI

XII IIS 3

4779

0025104616

LULUS

187

AKHMAD SAFIE

XII IIS 3